HEM

Västkustvägen 11 med Thage Ohlssons skrädderi & herrekipering. Utanför vid landsvägen står tre välklädda herrar. Till höger om dom finns en av ortens bensinpumar (det fanns vid tillfället tre-fyra sådana).
Avfotografi av ett fotografi föreställande en arbetarbostad för Sockerfabriken "Union " i Hasslarp. Tvåvåningsbyggnad med putsad fasad och tegeldetaljer. På gaveln trappa och ingång.
Herman Perssons smedja, i bakgrunden syns Jeppssons bryggeri. I förgrunden arbetar två män med ett stacketliknande föremål. Mannen i hatt slår med en hammare (liten slägga) på ramen. Möjligen för att rikta denna. Intill ses olika jordbruksredskap. Längst till höger syns huvudet på endraghäst.
Avfotografi av ett fotografi föreställande en tjänstebostad, disponentvillan, för Sockerfabriken "Union " i Hasslarp. Putsad fasad med tegeldetaljer och veranda med snickarglädje. Burspråk med balkong på gaveln. Staket i metall längs tomtgräns. Till höger syns del av fabriksbyggnaden.
Södra Torggatan 2. Hasslarp 2:41
I förgrunden syns fastigheten Kattarpsvägen 7 (3:13) gården heter Lugnet.
Sockerbrukets första kontorsbyggnad.
Kamrersvillan. Tjänstebostad åt brukets kamrer.
Kamrersvillan. Tjänstebostad åt brukets kamrer.
Fastigheten Hasslarp 22:1 inrymde tidigare en smedja.
Disponentvillan med kamrersvillan till höger i bilden. Till vänster ser vi en länga på Gamlegård.
Fastigheten Hasslarp 3:3
Hasslarp 2:41, Södra Torggatan 2. Sockerbruket i Hasslarp, vägkorsningen Södra Torggatan - Västkustvägen vid sekelskiftet 1900. I bildens vänstra hörn ser vi järnvägsstationen som färdigställdes 1898.
Harry Palmqvist utanför sin frisörsalong, lägg märke till skyllten på hörnet intill cyckelstället. Där står "CE Cunow Skomakare".
Hasslarps möbelaffär, Västkustvägen 35.
Vy över Västkustvägen 76, kallad "Kvarnminne"
Västkustvägen 102. En T-Ford med en form av trähytt, står parkerad på gårdsplanen. Ägaren till T-Forden körde runt i bilen och sålde kött i Kattarp och Hasslarp.
Vy över Hasslarp, Södra Torggatan. Huset i förgrunden heter Louisefred.
Folkparksgatan 12 (Parkgatan), familjen Rosqvist framför sin villa.
Enoch Olhlssons lanthandel på Västkustvägen 42, lägg märke till bensinpumpen framför affären. Det var den nya tidens tecken.
Västkustvägen 44, huset var tidigare var småskola i Lyckåker (Hasslarps tidigare bynamn). Namnet på fasaden är bland de få kvarvarande tecknen på det tidigare ortsnamnet.
Gammalt gränsmärke från 1768 mellan Malmöhus och Kristianstads län, vid Folkets Park i Hasslarp.
Gränsmärke mellan Luggude och Södra Åsbo härader, vid Folkets Park i Hasslarp.
Gamla Stationsvägen i Hasslarp. (Idag Södra Torggatan)
Timmerhandlaren Sten Gunnarssons gård från 1868. Gården tillhör Hasslarps äldsta bebyggelse.
Hasslarp, folkskolan till vänster, byggd 1904. "Mellanskolan" till höger, tagen i bruk 1908. Tandklinik där sedan 1940.
Idag finns lägenheter på ovanvåning och på första plan huserar Byabetan mötesplats/fritidsgård.
Stationshuset i Hasslarp, byggt 1898. Kontorist Bengtsson "stinsar" och tar emot Mölleexpressen.
Folk- och mellanskolan i Hasslarp. Framför skolan står eleverna uppställda, några flickor utför en ringdans medan pojkarna står i en lustig gymnastikposé. Allt under överinseende av en lärare, längst till höger i bild.
fastigheten Kattarp 1:5
Bruket invigdes 1896, men stationen byggdes redan 1885 och samhället som växte upp runt den döptes till Lyckåker. Ett namn som snabbt förvanskades till Olycksåker när de första sockertillverkarna fick problem. Nästa entreprenör, sockerbolaget Union, ville ändra namnet till Hasslarp, ett lån från den närliggande byn Gamla Hasslarp i Strövelstorps församling. 1898 gav Kungl. Maj:t sitt tillstånd. Namnet Hasslarp präntades redan 1524 ner som Hasslerop, av hassel och torp. Torp betyder nybygge.
Hasslarp,  Banvaktstuga nr 512 m personal
Västkustvägen 41,  Hasslarp 2:64 .  Synligt i bakgrunden Västkustvägen 37 / Norra Torggatan 1 , Hasslarp 2:25 .
Edvard Persson öppnade sin lanthandel runt sekelskiftet 1900. I en annons beskrev Edvard sin butik så som: Speceri-, Manufaktur-, Kortvaru- & Spannmålsaffär. Han annonserade för allt från kli & gödningsämnen till tapeter och linoliummattor.
En av Buss-Larssons fordon, den här bussen går i trafik mellan Hasslarp och Helsingborg.
Södra Torggatan i Hasslarp.
Olga Perssons lanthandel. Till vänster finns en frisörsalong. Bussen utanför är en av Buss-Larssons bussar. Den trafikerade Helsingborg - Hasslarp. Läg märke till bommen som det unga paret lutar sig mot, den var till för att binda hästar vid och finns fortfarande kvar!
FOTO HASSLARP
Södra Torggatan
Hasslarps Stationsområde