HEM

Vykort föreställande; Kattarp - Järnvägshotell
Svedbergshus: Fotografi från gårdsidan, på gårdsplanen leker gårdens barn.
Med den här vagnen körde slaktare Per Andersson runt och sålde kött, framför vagnen står hans fru Olivia Andersson.
Vykort från Järnvägsgatan (idag Rallargatan) Kattarp. Huset i förgrunden är Stellan Olssons barndomshem.
Brandstationen Kyrkogatan (Planavägen idag), Kattarp. Brandstationen fungerade även som polisstation med bl.a fyllecell. Mittemot bodde Augustsson som drev taxirörelse. Frun drev telefonstationen där folk i byn gick och ringde. Uppförd 1934
Kattarps skola på Kyrkogatan, (Planavägen idag).
Kattarps järnvägsstation togs i bruk 1885.
Kattarps sparbank - huset är byggt 1917 och inrymmer även pastorsexpedition samt bostad för kyrkoadjunkten.
Gamla Brandstationen i Kattarp. Numera redskapsbod till Lundsgården. Överlämnades till Johan Jönsson för förtjänster inom brandväsendet.
"Svedberga skolrote - Här ute har funnits skola sedan 150 år tillbaka. Jöns Hellstedt d.ä. började där som lärare 1816. Manliga lärare har funnits i Svedberga till 1940. Efter Hellstedt kom Magnus Nelson, född i Fleninge 1799. Han blev lärare i Svedberga år 1847 och tog då i bruk ett nybyggt skolhus, som utrangerades 1896..............Sedan nämnes Johannes Ekdahl. Under hans tid byggdes år 1896 det ännu 1957 använda folkskolhuset, som blev lagt invid ett småskolhus, byggt omkring 25 år tidigare.................På den nuvarande skoltomten finnes utom de nämnda byggnaderna för småskola och folkskolan två andra hus. Det ena är ett korsvirkeshus, ursprungligen kallat stallet, och vari 1928 inreddes en gymnastiksal. Slutligen finns där mellanskolan med två lärosalar samt taget i bruk 1921,"
Karl O.Jönssons i Västanbo villa, byggd 1912.
Bild på en ljusrappad byggnad, bakpå står "Epidemisjuk".
Svedbergshus
Två kilometer nordväst om Hasslarp växer Kattarp ut över den uppseendeväckande platta slätten. Det är Kattarp som har historien, som har kyrkan, skolan, äldreboendet, stationen och biblioteket. Kyrkan, med de äldsta delarna från 1100-talet, skiner nyputsad mittemot. Byn existerade redan på vikingarnas 900-tal och namnet skrevs 1315 Kathatorp som betyder Kates torp. Kate var ett vanligt mansnamn i forntidens Skåne.
"Kattarp nr 13 - Lundsgården vid Kattarps järnvägsstation. Gården byggdes 1857 av Jöns Jonsson. I huset till vänster har mejeri varit inrymt".
Jöns Jonsgården, har fått nytt halmtak lagt av Tacktäkare Alfred Larsson Fleninge och Adolf Ågren, Helsingborg.
Grupporträtt föreställande Signestorps styrelse, styrelsen för Jöns Jonsgården i maj 1977 med Lars-Göran Kindström sittandes till vänster.
Jöns Jonsgården, belägen söder om Kattarps stationssamhälle, tillhörde före 1830-talets enskifte byn Signestorp. Gården är uppkallad efter häradsspelemannen Jöns Jonsson. Gården är ett exempel på de medelstora gårdar som under lång tid präglade Kattarps socken. Gården är ett exempel på ”Kattarpsadelns” storbondegårdar. Den östra längan mot vägen fick sin nuvarande form 1805, boningshuset i söder uppfördes 1816, stallängan i väster byggdes om 1835 och logen i norr 1855. Boningshuset tillbyggdes 1878. I dag är den välbevarade gården hembygdsmuseum och drivs av stiftelsen ”Jöns Jonsgården”.
Järnvägshotellet i Kattarp.
FOTO KATTARP