Ritningar & planlösningar
Hasslarp 2:25

Grunden för denna fastighet lades enl uppg redan c:a 1750
Anna Wendel (1873 - 1950) & Anders wendel (1875 - 1951) bodde under en tid i huset.
Anders & Anna Wendel förlorade 4 av sina 13 barn till den Spanska sjukan under 1918.

Under 2 månader År 1918
tog Spanska sjukan:

Algot Adelhard Wendel  (1910-10-15  -  1918-10-26)
Dussina Allamina Torborg Wendel (1915-10-27  -  1918-10-28)
Tina Gurli Frideborg Wendel  (1911-03-05  -  1918-10-29)
Brita Maria Trettonia Wendel  (1917-10-07  -  1918-11-03)

Källa: Mattias Persson/wendel
Nedan följer ritningar & bygglov för fastigheten från 1944 -
I vanlig ordning så är tyvärr dessa svåra att hitta då det mesta försvann i branden i Kattarp.
Men i vissa fall som detta så dyker det upp material från samlare och anhöriga som har sparat foto , ritningar och annat material under åren.

(Stort Tack till Björn Kellgren på Stadsledningsförvaltningen för hjälpen med ritningarna!)
Spanska sjukan (Spanskan)

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920, och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör Spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6% av världsbefolkningen, som då var 1,6 miljarder.

Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av alla människor. Av dem som fick diagnosen dog minst 2,5%, vilket kan jämföras med mer normala influensaepidemier där högst 0,1% dör.

I Sverige dog 37 573 personer i influensa under åren 1918 - 1920 enligt den officiella statistiken, till det ska läggas ytterligare något tusental där dödsorsaken sannolikt var influensa. Då den svenska epidemin kulminerade under oktober och november 1918, hade det månadsvisa dödstalet stigit från det normala på ungefär 15 per 1000 invånare till 35 per 1000. Spanska sjukan dödade ungefär 2% av de diagnosticerade fallen i Sverige. Hårdast drabbat var Norrland, främst inlandet, där t ex Jämtlands län var det län som hade högst andel döda och Arjeplogs kommun hade den största andelen döda i Sverige med cirka 3% av kommuninvånarna.

Hasslarp 2:41
Södra torggatan 2


Ganska roligt dokument, Då det skrevs på Dagen för min födelse 84 år tidigare.
Den 16:e Februari 1891.
Stort Tack till  Mia Ljungskär (Stadsantikvarie Helsingborg) för hjälp med information och material.