Statens Järnvägar Hasslarp-Kattarp

Kattarp

Stins Paul Gordh
Under tiden 1936-1945 var Paul Gordh stins på Västra Stambanan.
Paul var även stins i Kattarp och Flen vid olika tidsperioder.
Källa för material: www.samlingsportalen.se


Stationen öppnad 1885 av Skåne - Hallands Järnväg, SHJ. Stationshuset är ett tvåvåningshus i tegel. Stationen byggd av Svenska Sockerfabriks AB, SSA av Hasslarps sockerbruk. Namnbyte från Lyckåker 1898-06-01. Övergick till till SJ 1896. Elektrifierad 1937. 

HASSLARPS STATION 1937